Stosowanie automatycznych rozwiązań jest od dłuższego czasu możliwe w przypadku ogrodów. Takie rozwiązanie cieszy się powodzeniem ze względu na korzyści, jakie przynosi. Należy do nich przede wszystkim oszczędność, która tyczy się naszego czasu, energii oraz kosztów związanych z użytkowaniem wody. Przed wykonaniem takiego systemu wskazanym jest zapoznanie się z poszczególnymi aspektami podlewania ogrodu z trzech różnych źródeł. Mowa jest o studni, stawie oraz wodzie zebranej z deszczu. Zaczynając od tego ostatniego, to optymalna ilość posiadanej wody w zbiorniku z deszczówką wynosi minimum kilkukrotne podlanie trawnika. Wybór odpowiedniego zbiornik to kwestia, która bezspornie należy omówić z dana firma ogrodową. To bardzo korzystne rozwiązanie, jeśli chodzi o oszczędność wody, jednak nie zawsze niezawodne. Oprócz korzystania z deszczu możemy również posiłkować się wodą ze studni. W tym przypadku należy zainstalować pompę skonfigurowana do danego systemu nawadniania. Z kolei w przypadku wody ze stawu to jest to jedna z niewielu wód wręcz idealnych do podlewana: dobra temperatura oraz występowanie solu mineralnych. Jednak niezbędnym w tym przypadku jest poniesienie sporych kosztów oraz uzyskanie zgody.